THÔNG TIN THANH TOÁN

1. Nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu trong Thông tin cá nhân tham gia bình chọn

2. Ấn Hoàn tất bình chọn để chuyển đến giao diện thanh toán qua QR code Banking

Nếu muốn thay đổi số lượng bình chọn, vui lòng ấn Tại Đây

VỀ CHÚNG TÔI

NGoại giao vươn tầm
khai tâm mở sắc

Theo dõi chúng tôi

Scroll to Top